MÂİDE 58-64, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-118)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-118
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-58, 5/MÂİDE-59, 5/MÂİDE-60, 5/MÂİDE-61, 5/MÂİDE-62, 5/MÂİDE-63, 5/MÂİDE-64, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-118, MÂİDE 58-64
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-58
5/MÂİDE-58: Ve namaza çağırdığınız (ezan okuduğunuz) zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen (aklını kullanmayan) bir kavim olmaları sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-59
5/MÂİDE-59: Onlara şöyle söyle: “Ey Kitap ehli! Bizi, sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene îmân etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fâsıklarsınız.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-60
5/MÂİDE-60: De ki; “Bundan daha şerli olup, Allah’ın katında kesinleşmiş olan cezayı, size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gadap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tâguta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekânı en kötü olanlar ve sevvâ edilmiş yoldan en çok sapanlardır.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-61
5/MÂİDE-61: Ve (onlar) size geldikleri zaman: “Îmân ettik.” dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-62
5/MÂİDE-62: Ve onlardan bir çoğunun günahda, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-63
5/MÂİDE-63: Rabbanîler ve Hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-64
5/MÂİDE-64: Yahudiler: “Allah’ın eli bağlıdır (Allah cimridir)” dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lânetlendiler. Hayır, bilakis! O’nun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infâk eder (verir). Ve Rabb’inden sana indirilen şey (ilahî buyruklar), mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Ve biz onların arasına kıyâmete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik (ulaştırdık). Her ne zaman harb için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah, fesat çıkaranları (bozgunculuk yapanları) sevmez.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: