MÂİDE 18-23, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-111)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-111
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-18, 5/MÂİDE-19, 5/MÂİDE-20, 5/MÂİDE-21, 5/MÂİDE-22, 5/MÂİDE-23, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-111, MÂİDE 18-23
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-18
5/MÂİDE-18: Ve, Yahudiler ve Hristiyanlar; “Biz Allah’ın oğulları ve O’nun sevdikleriyiz.” dediler. De ki; “O halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor?” Hayır, siz O’nun yarattıklarından bir beşersiniz (insansınız), O, dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. Ve varış O’nadır (ulaşılacak makam O’nun Zat’ıdır).
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-19
5/MÂİDE-19: Ey Kitap ehli! Resûllerin (peygamberlerin) fetret devrinde (aralarının kesildiği zamanda), sizlere gerçekleri açıklayan Resûl’ümüz (elçimiz) gelmişti. “Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi.” dersiniz diye (dememeniz için). Oysa size "müjdeleyici ve uyarıcı" bir Resûl gelmişti. Allah herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-20
5/MÂİDE-20: Ve Hz. Musâ kavmine şöyle demişti; “Ey kavmim! Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve âlemlerden hiç birine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın!”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-21
5/MÂİDE-21: “Ey kavmim! Allah’ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve (düşmandan kaçıp) arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-22
5/MÂİDE-22: Dediler ki, “Ey Mûsâ! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz, onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, o zaman elbette biz oraya gireriz.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-23
5/MÂİDE-23: Allah’ın kendilerine nimet verdiği, korkanların arasından iki adam şöyle dedi; “Onların üzerlerine kapıdan girin, böylece oradan (kapıdan) girdiğiniz zaman muhakkak ki siz gâlip gelirsiniz. Eğer mü’minseniz, artık Allah’a tevekkül edin (Allah’a güvenin).”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: