NİSÂ 155-162, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-103)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-103
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-155, 4/NİSÂ-156, 4/NİSÂ-157, 4/NİSÂ-158, 4/NİSÂ-159, 4/NİSÂ-160, 4/NİSÂ-161, 4/NİSÂ-162, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-103, NİSÂ 155-162
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-155
4/NİSÂ-155: Bu, onların misaklarını nakzetmeleri (bozmaları) ve Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların “kalplerimiz örtülü” sözleri sebebiyledir. Hayır (tam aksi), Allah, küfürlerinden dolayı onların (kalplerinin) üzerini mühürledi, böylece onların pek azı hariç îmân etmezler (edemezler).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-156
4/NİSÂ-156: Ve onların inkârları ve Hz. Meryem’e olan sözleri “çok büyük iftira”dır.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-157
4/NİSÂ-157: Ve onların, “Muhakkak ki, Allah’ın Resûl'ü Meryem’in oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük.” sözleri (çok büyük iftiradır). Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat (öldürülen adam) onlara, (Meryem’in oğlu İsa Mesih’e) benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa (anlaşmazlığa) düşenler, ondan (bu hususda) mutlaka şüphe içindeler. Onların, onunla ilgili olarak, zanna tâbî olmaktan başka bir ilimleri (bilgileri) yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler (öldüremediler).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-158
4/NİSÂ-158: Hayır, Allah onu, Kendisine yükseltti. Ve Allah Azîz'dir (üstündür, güçlüdür), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-159
4/NİSÂ-159: Ve ancak, kitap ehlinden olanlar (onu tekzip eden Yahudiler ve “Allah’ın oğlu” diyen Nasraniler), ona ölümünden önce mutlaka îmân edecekler. Ve o, kıyâmet günü onların üzerine şahit olacak.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-160
4/NİSÂ-160: Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri (alıkoymaları) sebebiyle, kendileri için helâl kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-161
4/NİSÂ-161: Ve (bu) ondan (ribâdan) nehyedilmiş oldukları halde ribâ (faiz) almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kâfir olanlar için “elîm azap” hazırladık.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-162
4/NİSÂ-162: Fakat, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte onlara “büyük ecir” vereceğiz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: