MÂİDE 37-41, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-114)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-114
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-37, 5/MÂİDE-38, 5/MÂİDE-39, 5/MÂİDE-40, 5/MÂİDE-41, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-114, MÂİDE 37-41
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-37
5/MÂİDE-37: Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve, onlar için "daimî azap" vardır.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-38
5/MÂİDE-38: Ve, hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere, Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah Azîz’dir, Hakîm‘dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-39
5/MÂİDE-39: Artık kim, yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslâh olursa, o taktirde, muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-40
5/MÂİDE-40: Göklerin ve yerin mülkünün Allah’ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-41
5/MÂİDE-41: Ey Resûl! Ağızlarıyla îmân ettik deyip, kalpleri îmân etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp, değiştirirler ve: “Eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer (böyle) verilmezse o taktirde kaçının.” derler. Ve Allah, kimin fitne içinde kalmasını dilerse, artık sen, onun için Allah’tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah, onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için, dünyada bir rezillik vardır, ahirette de onlara “büyük azap” vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: