MÂİDE 65-70, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-119)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-119
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-65, 5/MÂİDE-66, 5/MÂİDE-67, 5/MÂİDE-68, 5/MÂİDE-69, 5/MÂİDE-70, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-119, MÂİDE 65-70
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-65
5/MÂİDE-65: Eğer Kitap Ehli, âmenû olup (Allah’a ulaşmayı dileyip), takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka Naîm cennetlerine koyardık.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-66
5/MÂİDE-66: Ve eğer Kitap Ehli, Tevrat ve İncil’i ve Rabb’lerinden kendilerine indirileni, gereği gibi uygulasalardı (yerine getirselerdi), mutlaka onlar, hem üstlerinden hem de ayaklarının altından (nice nimetler) yerlerdi. Onlardan bir kısmı (evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimî zikre ulaşmamış) muktesid olan bir ümmettir. Ve (fakat) onlardan bir çoğunun yaptıkları şey ne kötü.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-67
5/MÂİDE-67: Ey Resûl! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et (duyur). Eğer bunu yapmazsan, o taktirde O’nun Risaletini (sana gönderdiğini) tebliğ etmemiş (duyurmamış) olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allâh, kâfirler kavmini hidayete erdirmez.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-68
5/MÂİDE-68: De ki; "Ey Ehli Kitap! Tevrat’ı, İncil’i ve size Rabb’iniz tarafından indirileni, yerine getirip uygulamadıkça siz birşey (bir din) üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabb’inden indirilen, mutlaka onların bir çoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-69
5/MÂİDE-69: Muhakkak ki, âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler), ve Yahudiler, Sâbiiler ve Nasrânilerden (Hristiyanlardan) kim Allah’a ve âhir güne îmân eder ve nefsini ıslâh edici ameller (nefs tezkiyesi ) yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-70
5/MÂİDE-70: Andolsun ki Biz, İsrailoğulları’ndan misak aldık ve onlara resûller gönderdik. Onlara her resûl gelişinde, nefislerinin hevâlarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: