MÂİDE 71-76, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-120)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-120
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-71, 5/MÂİDE-72, 5/MÂİDE-73, 5/MÂİDE-74, 5/MÂİDE-75, 5/MÂİDE-76, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-120, MÂİDE 71-76
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-71
5/MÂİDE-71: Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar böylece kör ve sağır (hakkı görmez ve işitmez) oldular. Sonra, Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan bir çoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah, onların yaptıklarını en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-72
5/MÂİDE-72: Andolsun ki; “Muhakkak ki Allah, O, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih (Hz. İsâ, onlara) şöyle demişti; “Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kul olun. Muhakkak ki, kim Allah’a şirk (eş, ortak) koşarsa, o taktirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-73
5/MÂİDE-73: Andolsun ki, “Allah üçün, üçüncüsüdür (üç ilâh’tan biridir).” diyenler kâfir olmuşlardır. Ve tek bir ilâhdan başka bir ilâh yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan (bu sözlerinde ısrar edip) kâfir olanlara, mutlaka "elîm azap" dokunacaktır.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-74
5/MÂİDE-74: Hâlâ, Allah’a tövbe edip, O’ndan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-75
5/MÂİDE-75: Meryem oğlu Mesih (Hz. İsa) sadece bir Resûl'dür. Ondan önce de resûller (elçiler) gelip geçmiştir. Ve onun annesi sıddîktır (çok doğru ve iffetlidir). İkisi de (diğer insanlar gibi) yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl (Allâh’tan) döndürülüyorlar.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-76
5/MÂİDE-76: De ki; “Allah’tan başka, size zarar ve fayda (yarar) vermeye gücü yetmeyen (malik olmayan) şeylere mi kul oluyorsunuz?” Ve Allah, O, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: