MÂİDE 77-82, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-121)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-121
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-77, 5/MÂİDE-78, 5/MÂİDE-79, 5/MÂİDE-80, 5/MÂİDE-81, 5/MÂİDE-82, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-121, MÂİDE 77-82
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-77
5/MÂİDE-77: De ki; “Ey Kitap Ehli! Dîninizde haksız yere (taşkınlık yapıp) haddi aşmayın. Ve daha önce dalâlete düşmüş ve birçoklarını da dalâlete düşürmüş ve de sevvâ edilmiş yoldan sapmış olan bir kavmin hevâlarına uymayın.”
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-78
5/MÂİDE-78: İsrailoğulları’ndan inkâr edenler, Hz. Dâvud (a.s) ve Meryem oğlu İsâ’nın diliyle lânetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-79
5/MÂİDE-79: Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye (mani olmaya) çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü...
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-80
5/MÂİDE-80: Onlardan bir çoğunun kâfirlere döndüğünü (dost olduğunu) görürsün. Nefislerinin, onlar için takdim ettiği ise "Allah’ın onlara öfkelenmesi" ki ne kötü şey. Ve onlar azâp içinde devamlı kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-81
5/MÂİDE-81: Ve eğer Allah'a ve Nebî'ye (Peygamber’e) ve O'na indirilene îmân etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fâsıklardır.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-82
5/MÂİDE-82: Âmenû olanlara karşı, insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve (Allah'a) şirk koşanları (müşrikleri) bulursun. Dostluk bakımından âmenû olanlara en yakın olarak da: “Muhakkak ki biz nasrâniyiz.” diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi (büyüklenmemesi) sebebiyledir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: