Al-Ma'idah 77-82, Noble Qur'an (Juz-6, halaman-121)

Noble Qur'an » Juz-6 » halaman-121
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-77, 5/Al-Ma'idah-78, 5/Al-Ma'idah-79, 5/Al-Ma'idah-80, 5/Al-Ma'idah-81, 5/Al-Ma'idah-82, Noble Qur'an, Juz-6, halaman-121, Al-Ma'idah 77-82
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-77
5/Al-Ma'idah-77: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-78
5/Al-Ma'idah-78: Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-79
5/Al-Ma'idah-79: Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-80
5/Al-Ma'idah-80: Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-81
5/Al-Ma'idah-81: Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-82
5/Al-Ma'idah-82: Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: