Al-Ma'idah 14-17, Noble Qur'an (Juz-6, halaman-110)

Noble Qur'an » Juz-6 » halaman-110
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-14, 5/Al-Ma'idah-15, 5/Al-Ma'idah-16, 5/Al-Ma'idah-17, Noble Qur'an, Juz-6, halaman-110, Al-Ma'idah 14-17
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-14
5/Al-Ma'idah-14: Dan diantara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-15
5/Al-Ma'idah-15: Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-16
5/Al-Ma'idah-16: Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Dengar Quran: 5/Al-Ma'idah-17
5/Al-Ma'idah-17: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: