Al-Ma'idah 14-17, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-110)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-14, 5/Al-Ma'idah-15, 5/Al-Ma'idah-16, 5/Al-Ma'idah-17, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-110, Al-Ma'idah 14-17
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-14
5/Al-Ma'idah-14: En van degenen die zeggen: "Voorwaar, wij zijn Christenen," (zeggen Wij:) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-15
5/Al-Ma'idah-15: O Lieden van de Schrift! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen; hij heeft jullie veel duidelijk gemaakt van wat jullie in de Schrift verborgen, en hij heeft jullie veel kwijtgescholden. Waarlijk, er is van Allah een Licht (de Profeet) en een duidelijk Boek (de Koran) tot jullie gekomen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-16
5/Al-Ma'idah-16: Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen zoeken naar wegen van vrede en Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het Licht, met Zijn verlof, en Hij leidt hen naar een recht Pad.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-17
5/Al-Ma'idah-17: Voorzeker, zij waren ongelovig, degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is de Masîh, zoon van Maryam." Zeg (O Moehammad): "Wie zou er enige macht hebben om Allah (af te houden) wanneer Hij zou wensen dat de Masîh, zoon van Maryam, en zijn moeder en wie er ook allemaal op de aarde zijn, vernietigd zou worden?" En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. Hij schept wat Hij wil. En Allah is Almachtig over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: