Al-Ma'idah 6-9, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-108)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-6, 5/Al-Ma'idah-7, 5/Al-Ma'idah-8, 5/Al-Ma'idah-9, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-108, Al-Ma'idah 6-9
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-6
5/Al-Ma'idah-6: O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de shalât, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakts en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-7
5/Al-Ma'idah-7: En gedenkt de genieting van Allah voor jullie en Zijn verbond dat Hij met jullie sloot toen jullie zeiden: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd." En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-8
5/Al-Ma'idah-8: O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet we brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-9
5/Al-Ma'idah-9: En Allah beloofde degenen die geloofden en goede werken verrichtten dat er voor hen vergeving en een geweldige beloning is.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: