ал-Маида 6-9, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-108)

ал-Маида: 5/ал-Маида-6, 5/ал-Маида-7, 5/ал-Маида-8, 5/ал-Маида-9, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-108, ал-Маида 6-9
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-6
5/ал-Маида-6: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), когато станете за молитвата, измийте лицето си и ръцете си до лактите, и обършете главата си, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се (изкъпете се); и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста пръст и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви затрудни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Надявайки се да станете признателни!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-7
5/ал-Маида-7: И споменавайте благодатта на Аллах към вас и договора с Него, за който се договори Той с вас, когато рекохте: “Чухме и се покорихме.” И се бойте да не изгубите милостта на Аллах! Наистина Аллах знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-8
5/ал-Маида-8: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), в името на Аллах, придържайте се към правдата и бъдете справедливи свидетели! И да не ви отклони от правдата омразата към някои хора! Бъдете справедливи, то е най-близо до богобоязливостта! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Несъмнено, Аллах сведущ за вашите дела.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-9
5/ал-Маида-9: Аллах обеща на онези, които вярват и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), за тях има опрощение и огромна (най- голямата) награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: