ал-Маида 42-45, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-115)

ал-Маида: 5/ал-Маида-42, 5/ал-Маида-43, 5/ал-Маида-44, 5/ал-Маида-45, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-115, ал-Маида 42-45
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-42
5/ал-Маида-42: Онези, които те слушат, за да излъжат и ядат много от забраненото, и ако подир това дойдат при теб (отхвърляйки отреденото в Тората), отсъди помежду им или се отдръпни от тях! Ако решиш да се отдръпнеш от тях, те с нищо не ще могат да ти навредят. А ако решиш да отсъдиш, отсъждай справедливо между тях! Аллах наистина обича справедливите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-43
5/ал-Маида-43: И как отреждат ти да отсъдиш, при положение, че при тях е Тората, която съдържа законите на Аллах? После, подир това (след като отсъдиш), се отмятат. Ала те не са вярващи.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-44
5/ал-Маида-44: Ние низпослахме Тората, в нея има напътствие и светлина. Пророците, които се отдадоха (на Истината), отсъждат сред юдеите според нея; също така равините (които посветиха себе си на Господ) и праведниците - (учените, знаещите сред юдеите) отсъждат според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да пазят и му бяха свидетели. Вече не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не отсъди според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-45
5/ал-Маида-45: И им предписахме в нея (Тората): живот за живот, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните възмездие, равносилно на стореното. А който прости (откаже се от правото си на ответно действие за причиненото зло), то това е изкупление за греховете му. А който не отсъди според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са угнетителите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: