ал-Маида 51-57, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-117)

ал-Маида: 5/ал-Маида-51, 5/ал-Маида-52, 5/ал-Маида-53, 5/ал-Маида-54, 5/ал-Маида-55, 5/ал-Маида-56, 5/ал-Маида-57, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-117, ал-Маида 51-57
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-51
5/ал-Маида-51: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), не взимайте юдеите и християните за ближни! Те са ближни един на друг. А който измежду ви се сближи с тях, той вече е от тях. Аллах не напътва към Себе Си хората угнетители.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-52
5/ал-Маида-52: И ще видиш онези (които взимат за ближни юдеите и християните), в чиито сърца има болест, да обикалят сред тях с думите: “Страхуваме се, ако нещата се обърнат, да не ни сполети беда.” Дано Аллах им възвести победа или Своя заповед, и те да съжалят за онова, което са таили у себе си.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-53
5/ал-Маида-53: И ще рекат повярвалите (които желаят да достигнат и да се отдадат на Аллах) : “Тези ли са, които се клеха в името на Аллах с най-усърдните си клетви, че наистина са с вас”? Пропаднаха делата им и те се оказаха губещи.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-54
5/ал-Маида-54: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), който от вас се отрече от своята вяра, тогава, на негово място, Аллах ще доведе (други) хора, които обича и те ще Го обичат; и те ще са по-снизходителни към вярващите и по-упорити (достойни) срещу неверниците; ще се борят по пътя на Аллах и не ще се страхуват от нападките на хулителите. Това е благодатта на Аллах. Той я дарява, комуто пожелае. И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-55
5/ал-Маида-55: Ваши ближни (покровители) са само Аллах и Неговият Пратеник, и вярващите, които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и те са, които правят поклон.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-56
5/ал-Маида-56: Онези, които се сближат с Аллах и Неговия Пратеник, и с вярващите. Те вече са на страната на Аллах, те са побеждаващите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-57
5/ал-Маида-57: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), не взимайте за ближни неверниците и онези от дарените с Писанието преди вас, които взимат вашата религия (вяра) на присмех и шега! И, ако сте вярващи, бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му)!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: