ал-Маида 32-36, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-113)

ал-Маида: 5/ал-Маида-32, 5/ал-Маида-33, 5/ал-Маида-34, 5/ал-Маида-35, 5/ал-Маида-36, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-113, ал-Маида 32-36
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-32
5/ал-Маида-32: Поради това предписахме (в Тората) на синовете на Израил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той става така, сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той той става така, сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. А после, несъмнено мнозина от тях, подир това, престъпиха на земята.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-33
5/ал-Маида-33: Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от местата им. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-34
5/ал-Маида-34: Освен онези, които се покаят, преди да ги надвиете. И знайте, че Аллах е Опрощаващ, Милосърден!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-35
5/ал-Маида-35: О, вярващи (които желаете да достигнете и да се отдадете на Аллах), бъдете притежатели на таква (бойте се да не изгубите милостта на Аллах и на Него се уповавайте) и търсете (искайте) пътеводител, който да ви доближи към Аллах, и се борете по Неговия път, за да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-36
5/ал-Маида-36: Несъмнено за неверниците, дори да бъде тяхно всичко на земята, и още толкова отгоре, и да поискат с това да откупят от мъчението в Деня на възкресението, не ще се приеме от тях и за тях ще има болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: