ал-Маида 58-64, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-118)

ал-Маида: 5/ал-Маида-58, 5/ал-Маида-59, 5/ал-Маида-60, 5/ал-Маида-61, 5/ал-Маида-62, 5/ал-Маида-63, 5/ал-Маида-64, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-118, ал-Маида 58-64
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-58
5/ал-Маида-58: И когато призовахте към молитва, те я взеха на присмех и шега. Това е, защото са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-59
5/ал-Маида-59: Кажи им така: “О, хора на Писанието, нима ни ненавиждате само за това, че вярваме в Аллах и в низпосланото на нас и в низпосланото преди? Наистина, вие повечето сте нечестивци.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-60
5/ал-Маида-60: Кажи им: “Да ви известя ли за възмездието при Аллах, което е по-лошо от това и за което няма съмнение?” Те са онези, на които Аллах им се разгневи и ги прокле, и направи от тях маймуни и свине, и раби, служещи на сатаната. За тях е най-лошото място и те са най-отклонените от отредения път.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-61
5/ал-Маида-61: И (те) когато дойдат при вас, казват: “Повярвахме”, ала влизат с неверието и излизат с него. И Аллах най-добре знае какво те потулват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-62
5/ал-Маида-62: И виждаш мнозина от тях да се надпреварват в греха, безчинството и поглъщането на възбраненото. Колко лошо е това, което вършат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-63
5/ал-Маида-63: Защо равините и праведниците не ги възпират да изричат греховни думи и да поглъщат възбраненото? Колко лошо е това, което вършат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-64
5/ал-Маида-64: И рекоха юдеите: “Ръката на Аллах е стисната (скъперник е Аллах).” И ръцете им се вързаха, и се прокълнаха за онова, което изрекоха. Не, напротив! Неговите ръце са разтворени ­ и раздава, както пожелае. И у мнозина от тях низпосланото на теб от твоя Господ множи неизбежно тяхното престъпване и неверие. И всяхме сред тях вражда и ненавист до Съдния ден. Всеки път, щом разпалят огън за война, Аллах го угасява. И се трудят, за да сеят по земята развала, а Аллах не обича сеещите развала.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: