ал-Маида 37-41, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-114)

ал-Маида: 5/ал-Маида-37, 5/ал-Маида-38, 5/ал-Маида-39, 5/ал-Маида-40, 5/ал-Маида-41, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-114, ал-Маида 37-41
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-37
5/ал-Маида-37: Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат от там. За тях ще има постоянно мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-38
5/ал-Маида-38: И, като наказание от Аллах, отсичайте ръцете на мъжете и на жените крадци за онова, което са извършили. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-39
5/ал-Маида-39: А който се разкае и поправи, след като угнети, Аллах несъмнено ще приеме разкаянието му. Наситина Аллах е Всеопрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-40
5/ал-Маида-40: Нима не знаеш, че на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята? Измъчва Той, когото пожелае и прощава Той, комуто пожелае. И Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-41
5/ал-Маида-41: О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, които с устите си изричат: “Повярвахме!”, ала сърцата им не вярват. А онези от юдеите, които те слушат, го правят, за да излъжат хора, които не са идвали при теб. Те преиначават словата, размествайки ги и казват: “Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!” И когото Аллах иска да отклони, ­ти с нищо не можеш да възпреш онова, което е от Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор, а в отвъдния - огромно мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: