ал-Маида 71-76, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-120)

ал-Маида: 5/ал-Маида-71, 5/ал-Маида-72, 5/ал-Маида-73, 5/ал-Маида-74, 5/ал-Маида-75, 5/ал-Маида-76, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-120, ал-Маида 71-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-71
5/ал-Маида-71: И смятаха, че няма да е изпитание онова, което вършат, и по тоя начин ослепяха и оглушаха (не можеха да разберат истината). После Аллах прие покаянието им, но после мнозина от тях отново ослепяха и оглушаха. И Аллах съзира техните дела.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-72
5/ал-Маида-72: Наистина станаха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията (Исус) бе рекъл: “О, синове на Израил, бъдете раби на Аллах, моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. И за угнетителите нямат закрилници.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-73
5/ал-Маида-73: Станаха неверници онези които казват: “Аллах, това е третият от троицата.” А няма друг Бог, освен единствения Бог. И ако не престанат да повтарят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-74
5/ал-Маида-74: Не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли Го помолят вече за опрощение? А Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-75
5/ал-Маида-75: Месията (Исус), синът на Мария, е само пратеник, и преди него отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна (както другите хора). Виж как им разясняваме знаменията, после виж как се отвръщат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-76
5/ал-Маида-76: Кажи им: “Нима служите не на Аллах, а на онова, което не е в състояние (няма власт) нито да ви навреди, нито да ви помогне?” А Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: