ал-Маида 46-50, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-116)

ал-Маида: 5/ал-Маида-46, 5/ал-Маида-47, 5/ал-Маида-48, 5/ал-Маида-49, 5/ал-Маида-50, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-116, ал-Маида 46-50
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-46
5/ал-Маида-46: И изпратихме по следите им Иса (Исус), сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието (Библията), в която има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-47
5/ал-Маида-47: И нека притежателите на Евангелието да отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не отсъжда според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са нечестивците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-48
5/ал-Маида-48: И ти низпослахме (О, Мухаммад) Корана с истината, за да потвърди Писанията, които са в ръцете им и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме (един) закон и отворен път. И ако пожелаеше Аллах, щеше да ви стори една общност. Но така ви стори, за да ви изпита в онова, което ви е дарил. Тогава се надпреварвайте в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-49
5/ал-Маида-49: И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им, и внимавай с тях, да не те отклонят в част от онова, което Аллах ти е низпослал! А отметнат ли се, знай, че Аллах иска да ги порази за някои от греховете им. Наистина мнозина от хората са нечестивци.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-50
5/ал-Маида-50: Нима търсят отсъждане от времената на невежеството? За убедени (виждащи) хора, кой отсъжда по-добре от Аллах?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: