An-Nisa 155-162, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-103)

An-Nisa: 4/An-Nisa-155, 4/An-Nisa-156, 4/An-Nisa-157, 4/An-Nisa-158, 4/An-Nisa-159, 4/An-Nisa-160, 4/An-Nisa-161, 4/An-Nisa-162, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-103, An-Nisa 155-162
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-155
4/An-Nisa-155: En (Wij vervloekten hen) wegens hun verbreken van het verbond en hun niet geloven in de Tekenen van Allah, en hun zonder recht doden van de Profeten. En (wegens) hun uitspraak "Onze harten worden bedekt," heeft Allah zelfs hun harten vergrendeld vanwege hun ongeloof En zij geloven niet behalve slechts weinigen.
Luister Koran: 4/An-Nisa-156
4/An-Nisa-156: En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige leugens!
Luister Koran: 4/An-Nisa-157
4/An-Nisa-157: En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masîh 'Isa, zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodden hem niet an zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Îsa gedood hebben.
Luister Koran: 4/An-Nisa-158
4/An-Nisa-158: Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtige, Alwijs.
Luister Koran: 4/An-Nisa-159
4/An-Nisa-159: En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet 'Îsa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige voor hen zijn.
Luister Koran: 4/An-Nisa-160
4/An-Nisa-160: En vanwege het onrecht van de Joden, hebben Wij voor hen (bepaalde) goede toegestane (soorten voedsel) verboden en vanwege hun veelvuldig afhouden van de Weg van Allah.
Luister Koran: 4/An-Nisa-161
4/An-Nisa-161: En (vanwege) hun nemen van rente, hoewel dat hun verboden was en hun onrechtmatig eten van de bezittingen vam de mensen. En Wij hebben voor de ongelovigen onder hen een pijnlijke bestraffing voorbereid.
Luister Koran: 4/An-Nisa-162
4/An-Nisa-162: Maar degenen onder hen die stevig gegrondvest zijn in kennis en (ook) de gelovigen, geloven in wat aan jou geopenbaard is en wat vóór jou geopenbaard is. Zij die de shalât verrichten; zij die de zakât geven en de gelovigen in Allah en de Laatste Dag: aan hen zullen Wij een geweldige beloning geven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: