EN'ÂM 119-124, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-8, Sayfa-143)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-8 » Sayfa-143
share on facebook  tweet  share on google  print  
EN'ÂM: 6/EN'ÂM-119, 6/EN'ÂM-120, 6/EN'ÂM-121, 6/EN'ÂM-122, 6/EN'ÂM-123, 6/EN'ÂM-124, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-8, Sayfa-143, EN'ÂM 119-124
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-119
6/EN'ÂM-119: Size ne oluyor ki; üzerine Allah’ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz? Darda kalıp, ona mecbur olduğunuz şeyler hariç; size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki; onların çoğu, bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleri ile (başkalarını) dalâlette bırakıyorlar. Muhakkak ki; senin Rabbin, o haddi aşanları en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-120
6/EN'ÂM-120: Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terkedin. Muhakkak ki; günah işleyenler (kazananlar), kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-121
6/EN'ÂM-121: Ve üzerine Allah’ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki; o fısktır. Ve şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şâyet onlara itaat ederseniz (uyarsanız), mutlaka siz müşrikler olursunuz.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-122
6/EN'ÂM-122: Ölü (Allah’a ulaşmayı dilememiş) iken (ona on iki ihsan vererek) dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup, ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kâfirlere, yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-123
6/EN'ÂM-123: Ve işte böylece, her kasabada (şehirde) onun mücrimlerini (günah işleyenlerini), orada sahtekârlık (hile) yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-124
6/EN'ÂM-124: Onlara bir âyet geldiği zaman: “Allah’ın resûllerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe (verilinceye kadar) asla inanmayız.” dediler. Risaletini kime vereceğini Allah, en iyi bilendir. Cürüm işleyen (günah işleyen) kimselere, yapmış oldukları hile(ler) sebebiyle yakında Allah’ın huzurunda bir zillet (küçüklük, aşağılık) ve şiddetli azap isabet edecektir (gelecektir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: