EN'ÂM 152-157, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-8, Sayfa-149)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-8 » Sayfa-149
share on facebook  tweet  share on google  print  
EN'ÂM: 6/EN'ÂM-152, 6/EN'ÂM-153, 6/EN'ÂM-154, 6/EN'ÂM-155, 6/EN'ÂM-156, 6/EN'ÂM-157, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-8, Sayfa-149, EN'ÂM 152-157
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-152
6/EN'ÂM-152: Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-153
6/EN'ÂM-153: Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-154
6/EN'ÂM-154: Sonra Musa (A.S)’a, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak, herşeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı (Tevrat’ı) verdik. Böylece onlar, Rab’lerine mülâki olacaklarına inanırlar (îmân ederler).
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-155
6/EN'ÂM-155: Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tâbî olun. Ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz (rahmete ulaşırsınız).
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-156
6/EN'ÂM-156: “Kitap, yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gâfildik.” dersiniz diye (dememeniz için).
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-157
6/EN'ÂM-157: Veya “Eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik.” dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet (hidayete erdiren), beyyine (delil) ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayandan ve O’ndan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır (kötü) bir azapla cezalandıracağız.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: