A'RÂF 12-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-8, Sayfa-152)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-8 » Sayfa-152
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-12, 7/A'RÂF-13, 7/A'RÂF-14, 7/A'RÂF-15, 7/A'RÂF-16, 7/A'RÂF-17, 7/A'RÂF-18, 7/A'RÂF-19, 7/A'RÂF-20, 7/A'RÂF-21, 7/A'RÂF-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-8, Sayfa-152, A'RÂF 12-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-12
7/A'RÂF-12: (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Sana (secde etmeyi) emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?” İblis: “Ben ondan hayırlıyım,beni ateşten ve onu nemli topraktan (balçıktan) yarattın.” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-13
7/A'RÂF-13: (Allahû Tealâ): “Öyleyse oradan in! Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki, sen alçaklardansın.” buyurdu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-14
7/A'RÂF-14: (Şeytan): “Beas gününe (dirileceğimiz güne, kıyâmet gününe) kadar bana izin (mühlet) ver.” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-15
7/A'RÂF-15: (Allahû Tealâ): “Muhakkak ki sen izin (mühlet) verilenlerdensin.” buyurdu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-16
7/A'RÂF-16: (İblis): “Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı Mustakîmin'e onlara karşı (mani olmak için) oturacağım.” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-17
7/A'RÂF-17: Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-18
7/A'RÂF-18: (Allahû Tealâ): “Kınanmış (hor görülmüş) ve kovulmuş olarak oradan çık!” dedi. “Elbette onlardan kim sana tâbî olursa, mutlaka sizin hepinizden cehennemi (tamamen) dolduracağım.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-19
7/A'RÂF-19: Ve ey Âdem! Sen ve zevcen cennette yerleşin (oturun) sonra da, dilediğiniz yerden yeyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman (yaklaşırsanız ikiniz) zalimlerden olursunuz.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-20
7/A'RÂF-20: Şeytan, onların (o ikisinin) görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş (gizlenmiş) yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi: “Rabbiniz (ikinizin Rabbi) sadece iki melek olursunuz veya (orada) ebedî kalanlardan olursunuz, diye bu ağaçtan sizin ikinizi menetti (nehyetti).”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-21
7/A'RÂF-21: Ve ikisine yemin etti: “Muhakkak ki ben, sizin ikinize nasihat edenlerdenim.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-22
7/A'RÂF-22: Böylece o ikisini aldatarak öncülük (önderlik) etti. Ağaçtan tadınca (meyvesini yeyince) ayıp yerleri kendilerine göründü (açığa çıktı) ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar ve Rab’leri (ikisinin Rabbi), ikisine şöyle seslendi: “Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi (yasaklamadım mı)? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır.” demedim mi?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: