ал-Анам 102-110, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-141)

ал-Анам: 6/ал-Анам-102, 6/ал-Анам-103, 6/ал-Анам-104, 6/ал-Анам-105, 6/ал-Анам-106, 6/ал-Анам-107, 6/ал-Анам-108, 6/ал-Анам-109, 6/ал-Анам-110, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-141, ал-Анам 102-110
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-102
6/ал-Анам-102: Това е Аллах, вашият Господ! Няма друг бог освен Него ­ Твореца на всяко нещо. На Него бъдете раби! Той се разпорежда с всяко нещо.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-103
6/ал-Анам-103: Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е Милостив, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-104
6/ал-Анам-104: Получихте прозрение (способност да виждате с очите на сърцето) от вашия Господ. Който прогледне (с очите на сърцето), то е за него (за неговата душа), а който е слепец, то е против него самия. “И аз не съм за вас надзирател.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-105
6/ал-Анам-105: Така подробно разясняваме знаменията, че да кажат: “Ти си научил (това знание)”, и за да разкрием това на едно знаещо племе.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-106
6/ал-Анам-106: Следвай това, което ти бе разкрито от твоя Господ: “Няма друг бог освен Него!”. И обърни лице от съдружаващите!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-107
6/ал-Анам-107: Ако Аллах бе пожелал, не биха Го съдружавали. Не те сторихме Ние да си им надзирател и не си им разпоредител.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-108
6/ал-Анам-108: И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за да не похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят! Така разкрасихме за всяка общност делата им. После при техния Господ ще бъдат върнати и Той ще ги извести какво са правили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-109
6/ал-Анам-109: И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях знамение (чудо), непременно ще му повярват. Кажи им: “Знаменията са от Аллах, но кое ще ви накара да осъзнаете, че дори и да дойдат знамения, те не ще повярват?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-110
6/ал-Анам-110: И връщаме тяхната проникновеност и проницателност в състоянието, в което са били преди да повярват в Него (преди да се обърнат към Него). И ги оставяме в тяхната престъпност да се лутат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: