ал-Анам 1-8, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-128)

ал-Анам: 6/ал-Анам-1, 6/ал-Анам-2, 6/ал-Анам-3, 6/ал-Анам-4, 6/ал-Анам-5, 6/ал-Анам-6, 6/ал-Анам-7, 6/ал-Анам-8, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-128, ал-Анам 1-8
direction_left
direction_right

ал-Анам

Слушайте Коран: 6/ал-Анам-1
6/ал-Анам-1: Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори тъмнината и светлината! А после неверниците, съдружават (с други) своя Господ (намират подобни на своя Господ).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-2
6/ал-Анам-2: Той е, Който ви сътвори от пръст и ви определи срок (период от време). Времето и мястото са определени при Аллах. И въпреки това вие се съмнявате!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-3
6/ал-Анам-3: Той е Бог на небесата и на земята (Бог е навсякъде по небесата и земята). Знае Той какво скривате и какво изявявате, и знае какво ще придобивате.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-4
6/ал-Анам-4: И няма нито едно знамение от знаменията на техния Господ, което да е дошло при тях и те да не са се отвърнали от него.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-5
6/ал-Анам-5: И взеха за лъжа правдата, когато тя дойде при тях. Но ще ги достигнат много скоро вестите за онова, на което са се подигравали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-6
6/ал-Анам-6: Не видяха ли как погубихме множество народи преди тях, които бяхме настанили на земята, както не бяхме настанили вас? И изпратихме им от небето обилен дъжд, и сторихме сред тях да текат реки, но ги погубихме, заради прегрешенията им и създадохме след тях други поколения.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-7
6/ал-Анам-7: И ако бяхме ти низпослали написано (на хартия) Послание и го пипнеха с ръцете си, неверниците пак щяха да рекат: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-8
6/ал-Анам-8: И рекоха: “Защо не му бе свален ангел?” А ако бяхме свалили ангел, щеше да е свършено с тях. И нямаше да бъдат изчакани.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: