ал-Анам 91-94, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-139)

ал-Анам: 6/ал-Анам-91, 6/ал-Анам-92, 6/ал-Анам-93, 6/ал-Анам-94, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-139, ал-Анам 91-94
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-91
6/ал-Анам-91: И не оцениха достойно величието на Аллах, когато рекоха: “Аллах не низпосла нищо на човек.” Кажи им: “Кой тогава низпосла Писанието, което Муса донесе като светлина и напътствие за хората?” Тълкувате го (писмено), но и много скривате. И бяхте научени на това, което не знаехте нито вие, нито бащите ви. Кажи им: “Аллах!” После ги остави в своята заблуда да се забавляват!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-92
6/ал-Анам-92: Това (Коранът) е една благословена Книга, която Ние низпослахме­, за да потвърди онова, което е дошло преди нея и за да предупредиш онези, които вярват в нея и в отвъдния живот, и онези, които се намират във и около Майката на градовете (Мека). Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Те спазват своите молитви.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-93
6/ал-Анам-93: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или казва: “И на мен ми бе разкрито”, въпреки че нищо не му е разкрито. И който казва: “Ще спусна и аз нещо подобно на онова, което Аллах низпосла.” И да бе видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Извадете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-94
6/ал-Анам-94: Идвате при Нас един по един (сами), както ви сътворихме първия път, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме (всичко, на което Сме ви направили притежатели). И не виждаме с вас вашите застъпници, за които твърдяхте, че са ви съдружници. Вече е прекъсната връзката помежду ви и се отдалечи (избяга) от вас онова, за което твърдяхте.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: