ал-Анам 74-81, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-137)

ал-Анам: 6/ал-Анам-74, 6/ал-Анам-75, 6/ал-Анам-76, 6/ал-Анам-77, 6/ал-Анам-78, 6/ал-Анам-79, 6/ал-Анам-80, 6/ал-Анам-81, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-137, ал-Анам 74-81
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-74
6/ал-Анам-74: И бе казал Ибрахим на баща си Азер: “Нима приемаш идолите за богове? Виждам, че ти и твоят народ сте в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-75
6/ал-Анам-75: И така Ние показваме (показвахме)на Ибрахим владението на небесата и на земята, за да е от убедените.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-76
6/ал-Анам-76: И когато го покри нощта (когато се стъмни), той видя една звезда и рече: “Това е моят Господ.” Но когато тя залезе, рече: “Не обичам залязващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-77
6/ал-Анам-77: И когато видя луната да изгрява, рече: “Това е моят Господ.” А когато залезе, рече: “Ако моят Господ не ме върне към Лика си, несъмнено ще бъда от заблудените хора.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-78
6/ал-Анам-78: И когато видя слънцето да изгрява, рече: “Това е моят Господ, това е по-голямо.” А когато залезе, рече: “О, народе мой, настрани съм от онова, което съдружавате!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-79
6/ал-Анам-79: Аз обърнах лицето си като правоверен към Онзи, Който е сътворил небесата и земята. Аз не съм от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-80
6/ал-Анам-80: А неговият народ спореше с него. Рече им: “Нима спорите с мен относно Аллах, след като Той ме напъти (към себе си)? Не ме е страх от онова, което съдружавате с Него, освен ако моят Господ не пожелае друго. Моят Господ обгръща със знание всяко нещо. Все още няма ли да премислите?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-81
6/ал-Анам-81: И как да се страхувам от онова, с което Го съдружавате, щом вие не се страхувате, че съдружавате Аллах с онова, за което не ви е низпослан довод? В такъв случай знаете ли коя от двете групи повече заслужава да е в сигурност?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: