ал-Анам 69-73, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-136)

ал-Анам: 6/ал-Анам-69, 6/ал-Анам-70, 6/ал-Анам-71, 6/ал-Анам-72, 6/ал-Анам-73, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-136, ал-Анам 69-73
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-69
6/ал-Анам-69: Онези, които са притежатели на таква (уповават се на Аллах), не са отговорни за тях с нищо, ала трябва да им напомнят (да ги предупредят, че трябва да споменават името на Аллах), та по този начин и те да станат притежатели на таква (да станат богобоязливи и да се уповават на Аллах)!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-70
6/ал-Анам-70: Остави онези, които взимат вярата си за игра и забавление, и ги съблазни тях земният живот! И им напомняй, че ще погине душата заради това, което е придобила (греховете)! Тя няма друг покоровител, нито застъпник, освен Аллах. И какъвто и откуп да даде, не ще й бъде приет. Тези са погубените заради това, което са придобили. За тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение, заради неверието им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-71
6/ал-Анам-71: Кажи им: “Да зовем не Аллах, а онези, които нито са ни от полза, нито ни вредят ли? След като Аллах ни е напътил към Себе Си, да обърнем гръб ли, както прави онзи, когото сатаните на земята примамват и после го оставят объркан, а приятелите му го подканват да тръгне по правия път (който води към Аллах), а той се отвръща от тях?” Кажи им: “Несъмнено, достигането до Аллах е напътствието. И ни бе повелено да се отдадем на Господа на световете.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-72
6/ал-Анам-72: И отслужвайте молитвата, и бъди притежател на таква (бой се да не изгубиш милостинята на Аллах)! Той е Онзи, при Когото ще бъдете събрани.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-73
6/ал-Анам-73: Той е, Който сътвори небесата и земята с мъдрост. И в Деня, в който каже: “Бъди!” и (всичко) се осъществява. Неговото Слово е истината; Негово е владението. В онзи Ден, ще се протръби с Рога (в Деня, в който се потръби с Рога, Негова е властта). Той знае и явното (откритото) и скритото (закритото). Той е Всевластващ, Премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: