ал-Анам 9-18, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-129)

ал-Анам: 6/ал-Анам-9, 6/ал-Анам-10, 6/ал-Анам-11, 6/ал-Анам-12, 6/ал-Анам-13, 6/ал-Анам-14, 6/ал-Анам-15, 6/ал-Анам-16, 6/ал-Анам-17, 6/ал-Анам-18, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-129, ал-Анам 9-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-9
6/ал-Анам-9: И ако Го бяхме сторили ангел, щяхме да го сторим мъжко (в мъжки образ) и пак да им замъглим онова, в което се съмняват.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-10
6/ал-Анам-10: Подиграваха се и на пратеници преди теб, но онези, които им се присмиваха, ги връхлетя онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-11
6/ал-Анам-11: Кажи им: “Ходете по земята, после вижте какъв е краят на отричащите!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-12
6/ал-Анам-12: Кажи им: “На кого е онова що е на небесата и на земята?” Кажи: “Всичко е на Аллах! Той отреди за Себе Си милостта. Непременно ще ви събере в големия Ден, няма съмнение в това. Тези които погубиха душите си, те не са от вярващите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-13
6/ал-Анам-13: Негово е онова, което живее през нощта и през деня. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-14
6/ал-Анам-14: Кажи им : “Нима ще взема за закрилник друг, а не Аллах, -Твореца на небесата и на земята? Той храни, а не е хранен.” Кажи: “Бе ми повелено да съм първият от отдадените и да не бъда от съдружаващите!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-15
6/ал-Анам-15: Кажи им: “Страхувам се от мъчението на великия Ден, ако се възпротивя на своя Господ.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-16
6/ал-Анам-16: От когото (огънят) бъде отклонен в този Ден, Той го е помилвал. Това е едно явно спасение.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-17
6/ал-Анам-17: Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг, освен Него и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-18
6/ал-Анам-18: Той е Всевластващият (Единственият, който има надмощие) над Своите раби, Той е Премъдър, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: