Al-An'am 9-18, Noble Qur'an (Juz-7, halaman-129)

Noble Qur'an » Juz-7 » halaman-129
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-An'am: 6/Al-An'am-9, 6/Al-An'am-10, 6/Al-An'am-11, 6/Al-An'am-12, 6/Al-An'am-13, 6/Al-An'am-14, 6/Al-An'am-15, 6/Al-An'am-16, 6/Al-An'am-17, 6/Al-An'am-18, Noble Qur'an, Juz-7, halaman-129, Al-An'am 9-18
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 6/Al-An'am-9
6/Al-An'am-9: Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-10
6/Al-An'am-10: Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-11
6/Al-An'am-11: Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".
Dengar Quran: 6/Al-An'am-12
6/Al-An'am-12: Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-13
6/Al-An'am-13: Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-14
6/Al-An'am-14: Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik".
Dengar Quran: 6/Al-An'am-15
6/Al-An'am-15: Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku".
Dengar Quran: 6/Al-An'am-16
6/Al-An'am-16: Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-17
6/Al-An'am-17: Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Dengar Quran: 6/Al-An'am-18
6/Al-An'am-18: Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: