Al-An'am 9-18, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-129)

Al-An'am: 6/Al-An'am-9, 6/Al-An'am-10, 6/Al-An'am-11, 6/Al-An'am-12, 6/Al-An'am-13, 6/Al-An'am-14, 6/Al-An'am-15, 6/Al-An'am-16, 6/Al-An'am-17, 6/Al-An'am-18, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-129, Al-An'am 9-18
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-9
6/Al-An'am-9: En als Wij een Engel gestuurd hadden, dan hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-10
6/Al-An'am-10: En de Boodschappers voor jou werden zeker bespot, maar degenen die hen belachelijk maakten werden door hetgeen waarmee zij de spot dreven (met straf) ornsingeld.
Luister Koran: 6/Al-An'am-11
6/Al-An'am-11: Zeg (O Moehammad): "Reist op de aarde rond en zie dan hoe het einde was van de loochenaars."
Luister Koran: 6/Al-An'am-12
6/Al-An'am-12: Zeg: "Aan wie behoort wat er in de hemelen en op de aarde is?" Zeg: "Aan Allah. Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven, Hij zal jullie zeker bijeenbrengen op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is. Degenen die zichzelf verloren hebben: zij zijn het die niet geloven."
Luister Koran: 6/Al-An'am-13
6/Al-An'am-13: En aan Hem behoort alles wat er in de nacht en de dag rust. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 6/Al-An'am-14
6/Al-An'am-14: Zeg (O Moehammad): "Zal ik iemand anders dan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, als Beschermer nemen? Hij is Degene Die voedt, maar Hij wordt niet gevoed." Zeg: "Voorwaar, ik ben geboden de eerste te zijn die zich (aan Allah) overgeeft." En behoor zeker niet tot de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 6/Al-An'am-15
6/Al-An'am-15: Zeg: "Voorwaar, ik vrees, als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, de bestrafring op de Geweldige Dag."
Luister Koran: 6/Al-An'am-16
6/Al-An'am-16: Van wie op die Dag (de bestraffing) afgewend wordt, die heeft Hij dan waarlijk begenadigd. En dat is een duidelijke overwinning.
Luister Koran: 6/Al-An'am-17
6/Al-An'am-17: Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 6/Al-An'am-18
6/Al-An'am-18: En Hij is de Meest Machtige boven Zijn dienaren en Hij is de Alwijze, de Alwetende.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: