Al-An'am 95-101, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-140)

Al-An'am: 6/Al-An'am-95, 6/Al-An'am-96, 6/Al-An'am-97, 6/Al-An'am-98, 6/Al-An'am-99, 6/Al-An'am-100, 6/Al-An'am-101, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-140, Al-An'am 95-101
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-95
6/Al-An'am-95: Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen Hij doet het levende uit het dode voortkomen en Hij doet het dode uit het levende voortkomen. Het is waarlijk Allah: waarom laten jullie je afleiden (van de Waarheid)?
Luister Koran: 6/Al-An'am-96
6/Al-An'am-96: (Hij) doet de dag aanbreken en Hij maakte de nacht tot een rusttijd en de zon en de maan voor het berekenen (van de tijd): dat is de vaststelling van de Almachtige, de Alwetende.
Luister Koran: 6/Al-An'am-97
6/Al-An'am-97: En Hij is Degene Die de sterren voor jullie maakte, opdat jullie door de duisternissen van de aarde en de zee geleid worden. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen uitgelegd aan een volk dat weet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-98
6/Al-An'am-98: En Hij is Degene Die jullie dood voortkomen uit één enkele ziel en daarna is er ten vaste verblijfplaats en een bewaarplaats. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen uitgelegd aan een volk dit begrijpt.
Luister Koran: 6/Al-An'am-99
6/Al-An'am-99: Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen en Wij laten daarmee allerlei soorten gewas voortkomen, waaruit Wij groenten laten voortkomen (en) waaruit Wij dikgepakt graan laten voortkomen en uit de dadelpalmen, uit de kolf ervan, laaghangende dadeltrossen; en tuinen met druivenstruiken en olijfbomen en granaatappelbomen, gelijksoortig en niet gelijksoortig. Beziet hun vruchten wanneer zij vrucht dragen en (beziet) hun rijping. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 6/Al-An'am-100
6/Al-An'am-100: En zij maakten de Djinn's tot deelgenoten van Allah, hoewel Hij hen schiep en zij hebben bij Hem zonder kennis zonen en dochters verzonnen. Heilig is Hij en Verheven is Hij boven wat zij beschrijven.
Luister Koran: 6/Al-An'am-101
6/Al-An'am-101: Schepper van de hemelen en de aarde: hoe kan Hij een zoon hebben indien Hij geen metgezellin heeft? En Hij schiep alle dingen en Hij is Alwetend omtrent alles.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: