Al-An'am 19-27, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-130)

Al-An'am: 6/Al-An'am-19, 6/Al-An'am-20, 6/Al-An'am-21, 6/Al-An'am-22, 6/Al-An'am-23, 6/Al-An'am-24, 6/Al-An'am-25, 6/Al-An'am-26, 6/Al-An'am-27, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-130, Al-An'am 19-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-19
6/Al-An'am-19: Zeg (O Moehammad): "Welke zaak vormt de grootste getuigenis?" Zeg: "Allah is Getuige over mij en jullie en deze Koran is aan mij geopenbaard om ermee jullie te vermanen en (ook) een ieder die erdoor bereikt wordt. Zouden jullie kunnen getuigen dat er naast Allah andere goden zijn?" Zeg: "Nee, (dat) getuig ik niet." Zeg: "Voorwaar, Hij is de Enige God; en voorwaar, ik ben onschuldig aan wat jullie aan deelgenoten toekennen."
Luister Koran: 6/Al-An'am-20
6/Al-An'am-20: Degenen aan wie Wij de Schrift gegeven hebben, kennen hem (Moehmmad) zoals zij hun zonen kennen; degenen die zichzelf verloren hebben geloven niet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-21
6/Al-An'am-21: Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen tegen Allah verzonnen heeft of die Zijri Verzen loochende? Voorwaar, de onrechtplegers slagen niet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-22
6/Al-An'am-22: En op de Dag dat Wij hen allen bijeenbrengen, zullen Wij tegen degenen die deelgenoten toekennen zeggen: "Waar zijn de deelgenoten waarvan jullie (het bestaan) plachten te boweren?
Luister Koran: 6/Al-An'am-23
6/Al-An'am-23: En dan zal er geen excuus voor hen zijn, dan te zeggen: "Bij Allah, onze Heer, wij waren geen veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 6/Al-An'am-24
6/Al-An'am-24: Zie hoe zij over zichzelf liegen en afgedwaald zijn van wat zij plachten te verzinnen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-25
6/Al-An'am-25: En onder hen zijn or die naar jou luisteren, maar Wij hebben over hun harten sluiers aangebracht zodat zij het (de Koran) niet begrijpen en in hun oren proppen. En indien zij ieder Teken zagen, zouden zij er niet in geloven, zelfs in die mate dat wanneer zij tot jou komen om met jou te redetwisten, degenen die ongelovig zijn zeggen: "Dit zijn slechts fabels van de ouden."
Luister Koran: 6/Al-An'am-26
6/Al-An'am-26: En zij verbieden het en zij keren zich ervan af, maar zij vernietigen slechts zichzelf en zij beseffen het niet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-27
6/Al-An'am-27: En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij dan zeggen: "Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovigen behoren."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: