Al-Ma'idah 90-95, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-123)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-90, 5/Al-Ma'idah-91, 5/Al-Ma'idah-92, 5/Al-Ma'idah-93, 5/Al-Ma'idah-94, 5/Al-Ma'idah-95, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-123, Al-Ma'idah 90-95
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-90
5/Al-Ma'idah-90: O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn oreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopefijk zullen jullie welslagen!
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-91
5/Al-Ma'idah-91: Voorwaar, de Satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de shalât: houdt ermee op!
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-92
5/Al-Ma'idah-92: En gehoorzamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en weest op jullie hoede! En als jullie je afwenden, weet dan: voorwaar, aan Onze Boodshapper is slechts de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-93
5/Al-Ma'idah-93: Er is voor degenen die geloven en goede werken verrichten geen zonde door wat zij (vroeger) aten, wanneer zij (Allah) vrezen en geloven en goede werken verrichten an weer (Allah) vrezen en geloven en weer (Allah) vrezen en good doen. En Allah houdt van de weldoeners.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-94
5/Al-Ma'idah-94: O jullie die geloven! Allah wil jullie alleen maar beproeven met wat ven de jachtbuit, die in het bereik ligt van jullie handen en jullie speren, opdat Allah degene die Hem in het verborgene vreest toetst. En wie daarna overtreedt: voor hem is er een pinlijke bestraffing.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-95
5/Al-Ma'idah-95: O jullie die geloven! Doodt geen wild indien jullie in de gewijde staat zijn. En wie van jullie het opzettelijk doodt: dan is de vergelding het slachten van het vergelijkbare aan vee zoals beoordeeld door twee rechtvaardigen van jullie, als een offer naar de Ka'bah gebracht. Of, als Kaffârah (boetedooning), het voeden van de armen of een darmee overeenkomende (hoeveelheid dagen aan) vasten, opdat hij de straf voor zijn daad proeft. Allah scheldt wat vroeger gebeurd is kwijt; en als hij herhaal: dan zal Allah hem ervoor straffen. En Allah is Almachtig, Heer der Vergelding.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: