Al-An'am 53-59, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-134)

Al-An'am: 6/Al-An'am-53, 6/Al-An'am-54, 6/Al-An'am-55, 6/Al-An'am-56, 6/Al-An'am-57, 6/Al-An'am-58, 6/Al-An'am-59, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-134, Al-An'am 53-59
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-53
6/Al-An'am-53: En zo hebben Wij sommigen van hen door anderen beproefd, opdat zij zouden zeggen: "Zijn zij dan, die Allah boven ons begunstigt?" Is het niet Allah die de dankbaren het beste kent?
Luister Koran: 6/Al-An'am-54
6/Al-An'am-54: En wanneer degenen die in Onze Tekenen geloven tot jou komen, zeg dan: Salâmoen 'alaikoem (Vrede zij met jullie)." Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven. Indien een van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij Vergeveinsgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 6/Al-An'am-55
6/Al-An'am-55: En zo leggen Wij de Verzen uit. En opdat de weg van de zondaren duidelijk wordt.
Luister Koran: 6/Al-An'am-56
6/Al-An'am-56: Zeg: "Voorwaar, ik ben verboden degenen te dienen die jullie buiten Allah aanbidden." Zeg: "Ik zal jullie begeerten niet volgen; ik zou dan dwalen en ik zou niet tot de rechtgeleiden behoren."
Luister Koran: 6/Al-An'am-57
6/Al-An'am-57: Zeg (O Moehammad): "Voorwaar, ik berust mij op een duidelijk bewijs van mijn Heer en jullie loochenen bet, ik heb (geen macht) over wat jullie willen verhaasten. Voorwaar, het oordeel is alleen aan Allah, Hij verklaart de Waarheid en Hij is de Beste van de Oordelaars."
Luister Koran: 6/Al-An'am-58
6/Al-An'am-58: Zeg. "Indien dat wat jullie verhaast willen binnen mijn macht lag, was de zaak tussen mij en jullie (al) beoordeeld, maar Allah kent de onrechtvaardigen beter."
Luister Koran: 6/Al-An'am-59
6/Al-An'am-59: Hij bezit de schatten van het onwaarneembare en niemand kent die, behalve Hij. Hij weet wat er op de aarde is en in de zee; en er valt nog geen blad of Hij weet ervan; en er is geen graankorrel in de duisternissen van de aarde; en niets vers en niets droogs, of het is in een duidelijk Boek.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: