Al-Ma'idah 114-120, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-127)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-114, 5/Al-Ma'idah-115, 5/Al-Ma'idah-116, 5/Al-Ma'idah-117, 5/Al-Ma'idah-118, 5/Al-Ma'idah-119, 5/Al-Ma'idah-120, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-127, Al-Ma'idah 114-120
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-114
5/Al-Ma'idah-114: 'Isa, zoon van Maryam, zei: "O Allah, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest ('Id) is, als een Teken van U. En geeft ons voorziening en U bent de Beste van de Voorzieners."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-115
5/Al-Ma'idah-115: Allah zei: "Ik zal hem tot jullie doen neerdalen, maar wie van jullie daarna ongelovig is: voorwaar, Ik zal hem straffen met een bestraffing waarmee Ik niemand in de werelden gestraft heb."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-116
5/Al-Ma'idah-116: En toen zei Allah: "O 'Isa, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: "Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?" En hij (Isa) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht beb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-117
5/Al-Ma'idah-117: Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen: 'Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.' En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, on toen u mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-118
5/Al-Ma'idah-118: Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-119
5/Al-Ma'idah-119: Allah zei: "Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-120
5/Al-Ma'idah-120: Aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat daarin is. En Hij is Almachtig over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: