Al-An'am 60-68, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-135)

Al-An'am: 6/Al-An'am-60, 6/Al-An'am-61, 6/Al-An'am-62, 6/Al-An'am-63, 6/Al-An'am-64, 6/Al-An'am-65, 6/Al-An'am-66, 6/Al-An'am-67, 6/Al-An'am-68, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-135, Al-An'am 60-68
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-60
6/Al-An'am-60: Hij is degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurendede dag verricht hebben: Hij doet jullie or weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de hoogte brengen van wat jullie plachten to doen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-61
6/Al-An'am-61: En Hij is de Krachtige, boven Zijn dienaren en hij stelt Wakers (Engelen) over jullie aan, zodat als een van jullie de dood bereikt de door ons gezondenen hem (zijn ziel) wegnemen en zij verzuimen niet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-62
6/Al-An'am-62: Dan worden zij tot Allah, hun ware Meester, teruggebracht Wed dat het Oordeel aan Hem is en Hij is het snelst van hen die afrekenen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-63
6/Al-An'am-63: Zeg (O Moehammad): "Wie redt jullie uit de duisternissen van het land en de zee terwijl jullie Hem in nederigheid en stilte auroepen: "Indien Hij ons van deze (gevaren) zou redden, zouden wij zeker tot de dankbaren behoren."
Luister Koran: 6/Al-An'am-64
6/Al-An'am-64: Zeg: "Het is Allah Die jullie van deze (gevaren) redt en van alle moeilijkheden en toch kennen jullie deelgenoten toe (aan Allah)?"
Luister Koran: 6/Al-An'am-65
6/Al-An'am-65: Zeg: "Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan of van onder jullie voeten, of Hij verwart jullie in (verschillende) groeperingen en laat sommigen van jullie de wraak van anderen proeven." Zie hoe Wij de Tekenen uitleggen. Hopelijk zullen zij het begrijpen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-66
6/Al-An'am-66: Maar jouw volk loochende ze, hoewel het de Waarheid is. Zeg: "Ik ben niet als verantwoordelijke over juille aangesteld."
Luister Koran: 6/Al-An'am-67
6/Al-An'am-67: Voor ieder bericht is een bepaalde tijd en jullie zullen het spoedig weten.
Luister Koran: 6/Al-An'am-68
6/Al-An'am-68: En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de Satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: