ал-Анам 60-68, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-135)

ал-Анам: 6/ал-Анам-60, 6/ал-Анам-61, 6/ал-Анам-62, 6/ал-Анам-63, 6/ал-Анам-64, 6/ал-Анам-65, 6/ал-Анам-66, 6/ал-Анам-67, 6/ал-Анам-68, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-135, ал-Анам 60-68
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-60
6/ал-Анам-60: Той е, Който ви прибира (душите) през нощта (кара ви да заспите) и знае какво сте придобили през деня, после отново ви възкресява (дава ви живот) през него (деня), докато изтече определеният срок. После при Него ще се завърнете и Той ще ви извести какво сте извършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-61
6/ал-Анам-61: Той е Всевластващ (има надмощие) над Своите раби и ви праща защитници (пазители). Щом при един от вас дойде смъртта, Нашите пратеници го прибират и (докато правят това) нищо не пропускат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-62
6/ал-Анам-62: После биват върнати при Аллах, техният истински Господар. Единствен Той отсъжда. Той най-бързо прави равносметката.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-63
6/ал-Анам-63: Кажи им: “Кой ще ви спаси от тъмнините на сушата и на морето?” И Го зовете със смирение и в уединение, и се молите: “Ако ни спасиш от това, непременно ще сме от признателните.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-64
6/ал-Анам-64: Кажи им: “Аллах ви спасява от това и от всяка горест, а подир това вие пак съдружавате.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-65
6/ал-Анам-65: Кажи им: “Той е способен да ви изпрати наказание отгоре ви или изпод нозете ви, или да ви раздели на враждебни групи и да накара едни от вас да изпитат насилието на другите.” Виж как подробно им разясняваме знаменията, за да проумеят!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-66
6/ал-Анам-66: Твоят народ го взе за лъжа, въпреки че той е истината. Кажи им: “Не съм над вас пазител.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-67
6/ал-Анам-67: Всяка вест си има определено време. Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-68
6/ал-Анам-68: И щом видиш такива, които (с присмех) се впускат да говорят относно Нашите знамения, отстрани се от тях, докато не подхванат друг разговор! А ако сатаната те накара да забравиш, то тогава, след като се сетиш, не сядай вече сред хора-угнетители!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: