ал-Маида 96-103, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-124)

ал-Маида: 5/ал-Маида-96, 5/ал-Маида-97, 5/ал-Маида-98, 5/ал-Маида-99, 5/ал-Маида-100, 5/ал-Маида-101, 5/ал-Маида-102, 5/ал-Маида-103, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-124, ал-Маида 96-103
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-96
5/ал-Маида-96: Разрешено е на вас и на тези, които пътуват ловът на морски дарове и яденето им (за да се възползвате). Но ви е възбранен ловът по сушата, докато сте още на поклонение. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, при Когото ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-97
5/ал-Маида-97: Аллах стори Кааба, Свещения дом, и Свещените месеци, и жертвеното животно, и венците да бъдат опора за хората. То е, за да разберете, че Аллах знае какво е на небесата и какво е на земят и, че Аллах най-добре знае всяко нещо.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-98
5/ал-Маида-98: Знайте, че Аллах е силен в наказанието и, че Аллах е Опрощаващ, Милосърден!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-99
5/ал-Маида-99: Дълг на Пратеника е само да уведоми за посланието. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-100
5/ал-Маида-100: Кажи им: “Дори да ти се харесва изобилието на възбраненото (нечистото, скверното), възбраненото (нечистото, вредното) и позволеното (чистото, полезното) не са равностойни. О, мъдри хора! Бъдете притежатели на таква към Аллах (издигнете се до по-висока степен на таква), с надеждата по този начин да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-101
5/ал-Маида-101: О, вярващи (желаещи да достигнат и се отдадат на Аллах в земния живот), не питайте за неща, които ако ви бъдат разкрити, ще ви навредят! А питате ли за тях, когато се низпослава Коранът, ще ви бъдат разкрити. Аллах е премълчал това. Аллах е Опрощаващ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-102
5/ал-Маида-102: Хора преди вас вече питаха за тях, после с това станаха неверници.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-103
5/ал-Маида-103: Аллах не е сторил (създал) нито „камила с цепнати уши”, нито „пуснато, за да пасе на воля животно”, нито „самка”, нито пък „самец”, които да се поднасят като жертви на идолите. Но тези, които са неверници, измислят лъжи за Аллах и повечето от тях не проумяват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: