ал-Маида 104-108, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-125)

ал-Маида: 5/ал-Маида-104, 5/ал-Маида-105, 5/ал-Маида-106, 5/ал-Маида-107, 5/ал-Маида-108, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-125, ал-Маида 104-108
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-104
5/ал-Маида-104: И когато им се каже: “Елате (подчинете се) на Аллах и на низпосланото от Него (Корана) и на Пратеника!”, те казват: “Стига ни това (вероизповеданието), което сме заварили от своите предци.” И ако техните предци не са знаели нищо (за истината) и не са били напътени към Него ли?
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-105
5/ал-Маида-105: О, вярващи, ваш дълг е да изчистите душите си. Не ще може да ви навреди онзи, който е заблуден, ако вие сте се напътили към Него. При Аллах е завръщането на всички и тогава ще ви се извести какво сте вършили.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-106
5/ал-Маида-106: О, вярващи, когато при някого от вас настъпи смъртта, двама справедливи мъже от вас да свидетелстват помежду ви по време на завещаването. Или ако смъртта ви е заварила, докато пътувате по земята, нека свидетелстват други двама, които не са от вас. Ако се усъмните, задържте ги след молитвата и нека се закълнат в името на Аллах така: “Не ще продадем това за никаква цена, дори ако е за роднина, и не ще потулим свидетелството на Аллах. Иначе ще сме от грешниците.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-107
5/ал-Маида-107: А ако се разкрие, че тези двама са извършили грях, тогава местата им да заемат други двама измежду най-близките наследници, чието право е било ощетено. И да се закълнат в Аллах: “Наистина свидетелствуването ни е по-вярно от свидетелствуването им и ние не престъпихме. Иначе ще сме от угнетителите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-108
5/ал-Маида-108: Това (клетвата, дадена по този начин) е по-сигурно, вместо наследниците да се съмняват в свидетелите или да се страхуват, че след като са се заклели клетвата им ще бъде отречена. И бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му), и слушайте! Аллах не напътва нечестивите хора към Себе Си.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: