ал-Анам 95-101, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-140)

ал-Анам: 6/ал-Анам-95, 6/ал-Анам-96, 6/ал-Анам-97, 6/ал-Анам-98, 6/ал-Анам-99, 6/ал-Анам-100, 6/ал-Анам-101, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-140, ал-Анам 95-101
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-95
6/ал-Анам-95: Аллах разпуква зърното и семето, и изкарва кълновете. Той изважда живото от мъртвото и мъртвото от живото. Това е Аллах! Как тогава се подлъгвате?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-96
6/ал-Анам-96: Той разпуква (сутрин) зората и Той сторва нощта време за почивка (покой), а слънцето и луната - (като до най-малката тънкост изчисли и устрои движенията им) определи като средства за изчисление на времето. Така е отредил Всемогъщият, Всезнаещият.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-97
6/ал-Анам-97: Той е Онзи, Който създаде за вас звездите (пророците, пратениците, водителите), за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето (тъмнините на душата). Подробно разясняваме знаменията за хора знаещи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-98
6/ал-Анам-98: Той е, Който ви създаде от една душа (от Адам) ­и така определи (за вас) обиталище (за физическото тяло: земята), и място за временно пребиваване (отвъдния свят, където душата пребивава до отиването в Рая или в Ада). Разяснихме поотделно и подробно знаменията за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-99
6/ал-Анам-99: Той е Онзи, Който изсипва вода от небето и изваждаме Ние с нея (с водата) кълн за всяко нещо, и изваждаме от него зеленина; от нея изваждаме струпани зърна, и от палмите, от техния завръз - близки гроздове, и градини с лози и маслини, и нарове - сходни и несходни. Вижте плодовете на всяко, когато връзва плод и неговото зреене! В това има знамения (доводи) за вярващи племена.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-100
6/ал-Анам-100: И отредиха на Аллах съдружници от джиновете, въпреки че Той ги е сътворил. И в своето неведение Му измислиха синове и дъщери. Пречист е Той, превисок е над онова, с което Го описват!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-101
6/ал-Анам-101: Първосъздателят на небесата и на земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: