ал-Анам 45-52, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-133)

ал-Анам: 6/ал-Анам-45, 6/ал-Анам-46, 6/ал-Анам-47, 6/ал-Анам-48, 6/ал-Анам-49, 6/ал-Анам-50, 6/ал-Анам-51, 6/ал-Анам-52, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-133, ал-Анам 45-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-45
6/ал-Анам-45: Така бе изкоренен и последният угнетител. Слава на Аллах, Господа на световете!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-46
6/ал-Анам-46: Кажи им: “Как мислите, ако Аллах ви отнеме слуха и зрението, и ви запечата сърцата, кой друг бог освен Аллах би ви ги възстановил?” Виж как подробно им разясняваме знаменията! После те се отвръщат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-47
6/ал-Анам-47: Кажи им: “Как мислите, ако мъчението на Аллах дойде внезапно или наяве, ще бъдат ли погубени други освен хората-угнетители?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-48
6/ал-Анам-48: Ние изпращаме пратениците единствено като благовестители и предупредители. И за онези, които се обръщат към Аллах и пречистват душите си, - не ще има страх и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-49
6/ал-Анам-49: А онези, които взимат за лъжа Нашите знамения, ще ги засегне мъчението, заради нечестивостта им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-50
6/ал-Анам-50: Кажи им: “Не ви казвам, че при мен са съкровищниците на Аллах, нито знам неведомото, и не ви казвам, че съм ангел. Аз следвам единствено онова, което ми се разкрива.” Кажи им: “Нима са равностойни слепият и зрящият? Не ще ли размислите вече?”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-51
6/ал-Анам-51: И предупреди с това онези, които имат страх, че ще бъдат събрани при своя Господ. Те нямат друг покровител, нито застъпник, освен Аллах. Така те стават притежатели на таква (които търсят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-52
6/ал-Анам-52: И не прогонвай онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, желаейки Неговия Лик! Ти не си отговорен с нищо за тяхната равносметка и те не са отговорни с нищо за твоята равносметка. А ако ги прогониш, тогава ти ще си от угнетителите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: