ат-Такуир-23, Сура 81-Обвиването (ат-Такуир) стих-23

81/ат-Такуир-23: И кълна се, че (Пратеникът) ясно видя (Джибрил) (Гавраил) на хоризонта. (българската транслитерация: Уe лeкaд рeаху бил уфукъл мубин(мубини). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Такуир-23
Сура 81-Обвиването (ат-Такуир) стих-23

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
българската транслитерация: Уe лeкaд рeаху бил уфукъл мубин(мубини).
И кълна се, че (Пратеникът) ясно видя (Джибрил) (Гавраил) на хоризонта.ат-Такуир: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: