EN'ÂM 36-44, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-7, Sayfa-132)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-7 » Sayfa-132
share on facebook  tweet  share on google  print  
EN'ÂM: 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-37, 6/EN'ÂM-38, 6/EN'ÂM-39, 6/EN'ÂM-40, 6/EN'ÂM-41, 6/EN'ÂM-42, 6/EN'ÂM-43, 6/EN'ÂM-44, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-7, Sayfa-132, EN'ÂM 36-44
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-36
6/EN'ÂM-36: (Davete) ancak işitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan sem’î isimli işitme hassasını, ölü olan fuad isimli idrak hassasını, ölü olan basar isimli görme hassasını) diriltir. Sonra O'na döndürülürler. (Hayatta iken ruhu mürşid eliyle Allah’a döndürülür.)
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-37
6/EN'ÂM-37: Ve “Ona Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse, olmaz mı?” dediler. “Muhakkak ki; Allah, bir mucize (âyet) indirmeye kaadirdir.” de. Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-38
6/EN'ÂM-38: Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab’lerine haşrolunacaklar (olunurlar).
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-39
6/EN'ÂM-39: Âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah (dilediğini) kimi dilerse onu dalâlette bırakır. Ve kimi dilerse onu, Sıratı Mustakîm (Allah'a ulaştıran yol) üzerinde kılar.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-40
6/EN'ÂM-40: (Ya Muhammed müşriklere) de ki: “Siz kendinizi gördünüz mü? (halinizi gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Allah’ın âyetlerini inkâr edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir.) Eğer Allah’ın azabı size gelse veya o saat (kıyâmet vakti) size gelse, eğer siz sadıksanız (doğru sözlü iseniz), Allah’tan başkasına mı dua edersiniz?”
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-41
6/EN'ÂM-41: Hayır (bilakis), sadece O’na dua edersiniz (yalvarırsınız). Artık O dilerse, O'na dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk (ortak) koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-42
6/EN'ÂM-42: Andolsun ki; Biz senden önce ümmetlere de (resûller) gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık, böylece yalvarırlar diye.
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-43
6/EN'ÂM-43: Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı (katılaştı). Şeytan, onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi (güzel gösterdi).
Kur'an Dinle: 6/EN'ÂM-44
6/EN'ÂM-44: Hatırlatıldıkları (onunla uyarıldıkları) şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya (sevininceye) kadar herşeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız (aldığımız) zaman, artık onlar ümitlerini kestiler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: