ал-Анам-31, Сура 6-Добитъкът (ал-Анам) стих-31

6/ал-Анам-31: Загубиха онези, които взеха за лъжа срещата с Аллах (отдаването на духовното тяло на Аллах преди смъртта да е дошла). Когато при тях внезапно дойде Часът, казаха: “О, горко ни заради онова, с което там (на земята) прекалихме (греховете)!” И ще понесат на гръб своите товари. Колко лошо е онова, което носят! (българската транслитерация: Кaд хaсирeллeзинe кeззeбу би ликаиллах(ликаиллахи) хaтта иза джаeтхумус саaту бaгтeтeн калу я хaсрeтeна aла ма фaррaтна фиха уe хум яхмилунe eузарeхум aла зухурихим, e ла саe ма йeзирун(йeзирунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анам-31
Сура 6-Добитъкът (ал-Анам) стих-31

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ
българската транслитерация: Кaд хaсирeллeзинe кeззeбу би ликаиллах(ликаиллахи) хaтта иза джаeтхумус саaту бaгтeтeн калу я хaсрeтeна aла ма фaррaтна фиха уe хум яхмилунe eузарeхум aла зухурихим, e ла саe ма йeзирун(йeзирунe).
Загубиха онези, които взеха за лъжа срещата с Аллах (отдаването на духовното тяло на Аллах преди смъртта да е дошла). Когато при тях внезапно дойде Часът, казаха: “О, горко ни заради онова, с което там (на земята) прекалихме (греховете)!” И ще понесат на гръб своите товари. Колко лошо е онова, което носят!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: