ал-Инфитар-12, Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-12

82/ал-Инфитар-12: И знаят какво вършите. (българската транслитерация: Я’лeмунe ма тeф’aлун(тeф’aлунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инфитар-12
Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-12

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
българската транслитерация: Я’лeмунe ма тeф’aлун(тeф’aлунe).
И знаят какво вършите.ал-Инфитар: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: