ал-Инфитар-15, Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-15

82/ал-Инфитар-15: И в Съдния ден се облягат на (хвърлят в) огъня. (българската транслитерация: Яслeунeха йeумeд дин(дини).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инфитар-15
Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-15

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
българската транслитерация: Яслeунeха йeумeд дин(дини).
И в Съдния ден се облягат на (хвърлят в) огъня.ал-Инфитар: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: