ал-Инфитар-4, Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-4

82/ал-Инфитар-4: И когато гробовете бъдат преобърнати (мъртвите бъдат извадени). (българската транслитерация: Уe изeлкубуру бу’сирeт.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инфитар-4
Сура 82-Разкъсването (ал-Инфитар) стих-4

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
българската транслитерация: Уe изeлкубуру бу’сирeт.
И когато гробовете бъдат преобърнати (мъртвите бъдат извадени).ал-Инфитар: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: