ал-Муаминун-4, Сура 23-Вярващите (ал-Муаминун) стих-4

23/ал-Муаминун-4: И дават закат. (българската транслитерация: Уeллeзинe хум лиз зeкати фаилун(фаилунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Муаминун-4
Сура 23-Вярващите (ал-Муаминун) стих-4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
българската транслитерация: Уeллeзинe хум лиз зeкати фаилун(фаилунe).
И дават закат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: