ал-Мутаффифин-11, Сура 83-Ощетяващите (ал-Мутаффифин) стих-11

83/ал-Мутаффифин-11: Тези, които взимат за лъжа Съдния ден. (българската транслитерация: Eллeзинe юкeззибунe би йeумиддин(йeумиддини).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мутаффифин-11
Сура 83-Ощетяващите (ал-Мутаффифин) стих-11

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
българската транслитерация: Eллeзинe юкeззибунe би йeумиддин(йeумиддини).
Тези, които взимат за лъжа Съдния ден.ал-Мутаффифин: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: